Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

  • opracowania zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont;
  • weryfikację oraz ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych;
  • ewidencję rejestrów Vat;
  • ewidencję środków trwałych i wyposażenia;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych;
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do GUS, NBP, PFRON;
  • monitorowanie należności i zobowiązań;
  • sporządzanie sprawozdań dotyczących opłaty produktowej oraz opłaty od tzw. Spalin do Urzędu Marszałkowskiego.