• prowadzenie akt osobowych pracowników;
  • sporządzanie pełnej dokumentacji kadrowej: umów o pracę, umów zlecenie, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracownika;
  • sporządzanie list płac oraz RMUA;
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych od osób fizycznych;
  • deklaracje PFRON;